Followers

Sunday, 13 November 2011

RPH Makropengajaran


Matapelajaran              :           Bahasa Melayu
Kelas                           :           Tahun 3
Bil Murid                    :           7 orang
Masa                            :           8.30 pagi- 9.00 pagi ( 30 minit )
Bidang Pelajaran         :           Bacaan dan kefahaman
Objektif pelajaran       :           Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat :
i ) Menjawab 3 daripada 5 soalan kefahaman secara bertulis dengan betul berdasarkan bahan bacaan
ii) Membaca teks secara nyaring dengan sebutan dan intonasi yang betul
Fokus Utama               :           1.2       bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara   bertatasusila
Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan
Fokus Sampingan        :           5.1       Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
                                    intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca
                                    Aras 3 ( I )       Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
Kemahiran Bahasa      :           Bertutur, membaca dan menulis.
Sistem Bahasa             :           Kata sendi nama
Ilmu                             :           Sejarah
Nilai                            :           Menghargai, bersyukur, patriosme

Kemahiran Bernilai Tambah   :
Kemahiran berfikir      : menjana idea menerangkan sebab
Kemahiran Belajar      : mengumpul dan memproses maklumat
Kecerdasan pelbagai   : kontekstual, verbal- linguistik
Alat Bantu Mengajar :
i)          Gambar lambang Negeri Melaka
ii)         Petikan
iii)        Lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada murid : Murid telah mengenali bahawa Negeri Melaka merupakan sebuah negeri yang terdapat di Malaysia dan pernah melihat jata Negeri Melaka dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.
Langkah
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan/
Set induksi
 (3 minit )
Lambang Negeri Melaka
1.Guru meminta seorang murid menunjukkan gambar lambang negeri Melaka.
2. Murid-murid lain diminta untuk meneka/ menyebut nama negeri berdasarkan lambang tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.


Kad gambar
Jata Negeri Melaka
Langkah 2
( 10 minit )
Bacaan MekanisKata sendi nama
1. Beberapa orang murid dipilih untuk membaca petikan yang telah diedarkan oleh guru.
2. Guru membetulkan kesilapan sebutan murid.
3. Murid dibimbing untuk memahami isi petikan melalui penerangan guru.
4. Guru menerapkan aspek tatabahasa secara tidak langsung melalui penerangan dan soaljawab

Petikan
Langkah 3
( 14 minit )Menjawab soalan pemahaman
1. Guru mengemukakan soalan pemahaman kepada murid dan murid diminta menjawab secara lisan.
2. Guru membimbing murid yang lemah untuk menjawab soalan.
3.Guru mengedarkan lembaran kerja berbentuk soalan kefahaman dan tatabahasa .
4. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan dan pengawasan guru.

Lembaran kerja
Penutup
(3 minit )
Rumusan pelajaran
1.Guru menyoal murid tentang perkara yang telah dipelajari.
2. Guru memberi dorongan kepada murid untuk memperbaiki aspek pembacaan.

Asal-Usul Negeri Melaka

          Negeri Melaka yang kini mendapat jolokan Bandaraya Bersejarah mula dibuka pada tahun 1411. Menurut sejarah, Melaka dibuka oleh Parameswara, iaitu seorang putera dari Palembang.
          Baginda yang melarikan diri dari peperangan saudara di Palembang telah belayar ke Tanah Melayu. Tiba di Ulu Bertam, baginda dan rombongannya berhenti beristirahat di muara sungai.
          Tiba-tiba baginda menyaksikan satu kejadian yang amat ganjil. Anjing buruan baginda telah berkelahi dengan seekor pelanduk putih. Pelanduk putih telah menendang anjing buruan itu sehingga tercampak ke dalam sungai.
          Baginda amat tertarik dan berminat untuk membuka sebuah negeri di situ.Parameswara menamakan negeri Melaka bersempena nama pokok tempat baginda bersandar di bawahnya. Sejak itu negeri Melaka menjadi sebuah negeri yang masyhur dan makmur.Lembaran kerja .
Jawab soalan pemahaman di bawah berdasarkan petikan.
1. Apakah gelaran atau jolokkan bagi Negeri Melaka ?
………………………………………………………………………………………..

2. Siapa yang membuka negeri Melaka ?
………………………………………………………………………………………

3. Apakah peristiwa ganjil yang berlaku semasa baginda sedang berehat ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Mengapakah Parameswara melarikan diri dari Palembang ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Dari manakah  negeri Melaka mendapat nama ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Latihan tatabahasa.

Isikan tempat kosong dengan kata sendi nama yang sesuai.

pada           dari             di                dengan        sehingga               untuk                   
oleh             daripada

1.       Kerusi yang dibelii oleh ayah itu diperbuat……………………. rotan.
2.       Amin selalu pergi ke taman permainan di belakang rumahnya…………
          waktu petang.
3.       Budak lelaki itu menangis……………. matanya menjadi merah.
4.       Emak menyiang ikan ……………………………pisau yang tajam.
5.       Buku ini saya beli………………………kakak yang sedang belajar di luar
          negara.
6.       Syawal tinggal…………………. Kampung Seberang Takir.
7.       Bola yang ditendang ……………….. Fazli tepat masuk ke gawang.
8.       Abang ipar saya berasal …………………………… negeri Selangor.

No comments:

Post a Comment