Followers

Saturday, 10 December 2011

LATIHAN SIMPULAN BAHASA

1\Murid baru itu _____________ hendak menjadi ketua kelas.
 1.     ada angin
 2.    ada bakat
 3.    ada hati
 4.    ada sengat
1.    . Saya tidak mahu ikut bersama-sama May Tan kerana saya tahu dia hanya ____________.
 1.      ambil mudah
 2.     ajak-ajak ayam
 3.     angkat bahu
 4.     alas cakap

2.     . _______________ Encik Farizal akan melangsungkan perkahwinannya pada minggu hadapan.
 1.       Anak dagang
 2.       Anak jantan
 3.      Anak bulan
 4.      Anak buah

3.     .Lyana menerima pekerjaan guru sandaran itu sebagai ____________ untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
 1.       batu loncatan
 2.       batu api
 3.       durian runtuh
 4.      tanda mata  
4.      . Saya ____________ untuk pergi ke rumah Pak Lang pada malam ini.
 1.    berat mata
 2.    berat mulut
 3.    berat hati
 4.   berat tulang

5.    .  Amira bukanlah seorang murid yang sombong tetapi dia hanya _____________.
 1.     berat mulut
 2.     berat mata
 3.     berat hati
 4.     berat tulang

6.     . Nizam ____________ kerana dia akan mengambil balik apa-apa pemberian yang diberikan.
 1.    busuk hati
 2.     ada sengat
 3.     ganti tikar
 4.     buruk siku

7.    .  Budak yang _____________ itu telah ditangkap oleh pihak polis kerana mencuri di pasar raya.
 1.     curi tulang
 2.     cepat tangan
 3.      hisap darah
 4.     kepala batu

8.     .Saya harap kamu berdiam diri dan tidak _______________ kerana hal ini masalah keluarga kami.
 1.      gatal tangan
 2.     hisap darah
 3.      campur tangan
 4.      lepas tangan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6Matapelajaran              :           Tahun 6
Bil Murid                    :           15 orang
Masa                            :          7.30 pagi – 8.30 pagi
Bidang Pelajaran         :           Peribahasa
Fokus utama                :          8.1 Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat
Fokus sampingan        :           6.1 aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang
                                                betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat
Hasil Pembelajaran      :           Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat :
i ) Membina ayat dengan menggunakan peribahasa yang telah di pelajari
ii) Merujuk kamus peribahasa untuk mencari makna peribahasa yang betul dengan bimbingan            
    guru
Kosep utama :
Ayat atau kelompok kata yang mempunyai maksud tertentu seperti simpulan bahasa, bidalan pepatah dan sebagainya.
Alat Bantu Mengajar :
 i ) Slaid petikan
ii ) Kamus peribahasa
iii) Lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada murid : Murid pernah mempelajari peribahasa dan mengetahui maksud peribahasa dalam sesi pemebelajaran yang lepas.
Langkah
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Catatan/
Set induksi
 (5 minit )
Pengenalan peribahasa
1. Guru meminta seorang murid membacakan sebaris ayat yang mengandungi simpulan bahasa.
2.Murid-murid lain diminta meneka aspek tatabahasa yang terdapat dalam ayat tersebut.
3. Guru dan murid bersoal-jawab berkenaan aspek tatabahasa yang terdapat pada ayat tadi,
4. Guru mengaitkan aspek tatabahasa yang terdapat dalam ayat dengan pelajaran.


Kad ayat
Langkah 2
(  10 minit )
Petikan peribahasa
1. Guru menayangkan slaid power point yang mengandungi petikan.
2. Beberapa orang murid dipilih untuk membaca petikan tersebut dengan suara yang nyaring.

Slaid powerpoint
Langkah 3
( 10 minit )
Langkah 4
( 10 minit)

Konsep peribahasa
Maksud Peribahasa
1. Guru menerangkan secara ringkas konsep peribahasa serta memberikan beberapa contoh peribahasa.
2. Murid diminta mengenalpasti peribahasa yang terdapat dalam petikan yang dibaca.
3. Murid menyebut dan menyenaraikan peribahasa yang dikenalpasti terdapat dalam petikan yang dibaca
1. Murid diminta menyatakan maksud simpulan bahasa yang telah disenaraikan dan merujuk kamus peribahasa untuk mencari makna yang tepat
2. Beberapa orang murid diminta untuk menyenaraikan maksud peribahasa yang telah disenaraikan

Langkah 5
( 20 minit)
Membina ayat
1. Murid diminta untuk membina contoh ayat menggunakan peribahasa yang telah dipelajari.
Contoh : Aminah yang ringan tulang itu selalu menolong ibunya di dapur.
2. Guru memberi penerangan tentang tugasan murid dan mengedarkan lembaran kerja.
3. Guru membimbing murid yang lemah untuk membuat ayat daripada peribahasa yang telah dipelajari.
Lembaran kerja
Penutup
( 5 minit )
Rumusan Pelajaran
1. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang pelajaran hari tersebut.
2. Murid diminta untuk memberi maksud peribahasa yang telah dipelajari sebagai pengukuhan
2. Murid dibimbing untuk merumuskan pelajaran