Followers

Wednesday, 19 October 2011

Kata Pemeri

Panduan Penggunaan Kata Pemeri

adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti untuk, pada,dalam, daripada, dengan dan sebagainya. Manakala, kata ialah pula hanya digunakan di hadapan perkataan atau rangkai kata yang berupa kata nama atau frasanama, yakni yang menyatakan nama sesuatu benda, keadaan, pekerjaan,konsep dan sebagainya seperti sukan, orang yang pertama, elemen, Allah, pembinaan, kekurangan beras dan masalah.

Contoh penggunaan kata pemeri adalah
1.         Pemuda yang berbaju merah itu adalah bakal suami kakak saya.
2.         Tujuan utama kutipan derma adalah untuk membina balai raya yang baharu.

Contoh penggunaan kata pemeri ialah
1.         Gunung Tahan ialah gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.
2.         Sainuri ialah guru baru yang akan mengajar Tahun 6 Nilam .

No comments:

Post a Comment